Σύσφιξη (τάνυση) μπουλονιών

Η WSG Well Services Group παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών οι οποίες αναφέρονται σε υπηρεσίες αγωγών, σύσφιξης (τάνυση), σε υπηρεσίες LNG, intelligent pigging, χημικούς καθαρισμούς, ταχεία ψύξη αντιδραστήρων και υδροστατικό έλεγχο, σε έλεγχο αντοχής αγωγών καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες.