Διαχείριση Shutdown

Η γνώση των καταλυτών, των μεθόδων φόρτωσης (καταλύτη), των εσωτερικών μερών των αντιδραστήρων, σε συνδυασμό με ικανότητες διαχείρισης έργου (project management) είναι απαραίτητα εργαλεία για τη βέλτιστη φόρτωση καταλύτη. Η CatConsult προσφέρει loading supervision (επίβλεψη φόρτωσης) καθώς και διάφορες υπηρεσίες σχετικές με τους καταλύτες. Η CatConsult μπορεί να επιβλέψει την εκφόρτωση καταλύτη, να συμβουλεύσει και να παραστεί για την επιβεβαίωση της διαδικασίας δειγματοληψίας καθώς και να προτείνει λύσεις σχετικά με τη διαχείριση του εξαντλημένου καταλύτη.