Πάστες & Πιγμέντα Αλουμινίου

Η U.S. Metal Powders είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής Leafing & Non-leading πιγμέντων αλουμινίου. Οι Leafing & Non-Leafing πάστες αλουμινίου είναι διαθέσιμες σε συγκέντρωση μη πτητικών 60-80%. Προσφέρουμε επίσης τις Πάστες Αλουμινίου σε οποιονδήποτε συνδυασμό white spirits με Νάφθα (Naptha) και/η ξυλένιο. Πάστες Αλουμινίου είναι επίσης διαθέσιμες στα ακόλουθα: Βουτυλενογλυκόλη, Μεθοξυπροπανόλη, Ισοπροπανόλη, Εθανόλη, Προπυλενογλυκόλη και Νερό.