Το 1969 σηματοδότησε την ίδρυση της SWARCO και την ενασχόλησή της με τον τομέα της οδικής σήμανσης. 

 

Ανακοινώνεται η νεα συνεργασία με την εταιρεία Transpek Silox